Common Purpose
Meridyen
Istanbul

Meridyen programı, kendi kurumlarında yetki sahibi yöneticilerin zaman ve ilgi farklılıklarını dikkate alarak özel olarak geliştirilmiş, esnek ve kişiselleştirilebilen bir "Yetkinin Ötesinde Liderlik" programıdır.

Meridyen Nedir?

Meridyen programı, Common Purpose'ın İstanbul için tasarladığı, katılımcıların zaman ve ilgi farklılıklarını dikkate alarak özel olarak geliştirdiği, kişiselleştirilebilen, esnek ve katılımcılarına yetkilerinin de ötesinde liderliği aşılayan sıradışı bir eğitim yolculuğudur.

Meridyen Programı, Common Purpose'ın 20 yıldır  geliştirmekte olduğu, etkisi ispatlanmış liderlik geliştirme tekniklerini kullanarak, sabit günlerini en aza indiren ve iş programlarının yoğunluğundan dolayı katılmayı taahhüt edemeyen liderlere seçenekler sunacak şekilde özel olarak hazırlanmış bir programdır.

Katılımcı Kurumlar

Ziyaret Edilen Kurumlar

Konuk Liderlerimiz

Alp Kural, Tacirler Yatırım, Genel Müdür Yardımcısı- Kurumsal Satış

“Farklılığı kabul etmek, beraberinde de farkındalığı teşvik ve takdir etmek gerek. Aydınlandım ve çok cesur insanlarla tanıştım. Teşekkürler”

Meridyen Programı Neden Sıradışıdır?

 • Eğitimler sabit bir mekan ya da sınıfta yapılmaz.Eğitimler, şehrin farklı mekanlarında gerçek liderlerle, hem mekanın hem de genel olarak toplumun gerçek problemleri ele alınarak deneyimsel olarak yapılır.
 • Ortak sorunlara yeni çözümler üretebilmek için sektörler arası (Özel, Kamu ve STK) bağlantıların kurulmasını ve güçlerin birleştirilmesini teşvik eder.
 • Yöneticilerin, yaşadıkları şehirleri ve toplumları ile ilgili gerçekler hakkında daha çok bilgiye ve farkındalığa ulaşmalarını sağlar.
 • Yöneticilere, toplumda daha aktif olabilmeleri için gerekli bilgiyi ve kaynakları vererek, kendi çalıştıkları kurumun ve çevrenin dışındaki alanlarda da etkili ve yetkili olmaya teşvik edip sorumluluk almalarını sağlar.
 • Yöneticilere, sorunun değil çözümün bir parçası olabilmek ve ortak ideallerde buluşabilmek için bir platform sunar.
Yasemin Tuncer, Borusan Otomotiv Premium Kiralama ve Ticaret, Mali İşler Müdürü

"Tutkunu bulmak çok zor, bulduktan sonra onu yansıtmak daha da zor. Çok zenginleştirici bir deneyimdi."

Meridyen Programının Faydaları Nelerdir?

Katılımcıların Kazanımları:
 • Kendi çalıştıkları alanların veya sektörlerin dışında da etkili olmak için bilgi ve özgüvenlerini geliştirirler.
 • Farklı mesleki, kültürel veya sektörel geçmişe sahip kişiler ile işbirliği yapmaya başlarlar.
 • Kişisel becerilerinin ve kaynaklarının kendi kurumlarının içinde ve dışında nasıl daha etkili bir şekilde kullanılabileceklerini daha iyi anlarlar.
 • Yaşadıkları çevreyi daha iyi anlarlar. Böylelikle yaptıkları işin topluma nasıl katma değer sağlayabileceğini görürler.Bunu görerek kendilerini geliştirirler ve çevrelerine hayatı anlayan, güncel ve pratik çözümler sunabilirler.
 • Sosyal bir network içinde kendi kurumlarını tanıtabilir, farklı kurumlar ile çeşitli konularda işbirliği yapabilirler.
 • Tek başlarına başarmalarının mümkün olamayacağı toplumsal projelerde farklı sektörlerden yöneticiler ile birlikte çalışarak sinerji yaratabilirler.
Kurumların Kazanımları:
 • İçinde yaşadıkları toplum ile daha yakından ilgili ve geniş bir çevreye sahip,
 • kendi içinde farklılıklar gösteren ekiplerde daha uyumlu çalışabilen ve/ya bu tür farklı geçmişlere sahip elemanları daha iyi yönetebilen,
 • ve mevcut sorunlara ve ortaya çıkakabilecek yeni fırsatlara daha planlı ve yenilikçi bakabilen

liderlerin kurumlarda çalışıyor olması o kurumlar için önemli kazançlar getirmektedir.

Toplumun Kazanımları:

 • Toplumun farklı kısımları birlikte çalışmayı öğrendikçe sektörler arası anlayış ve girişimler de gelişmektedir.
 • Mevcut kaynaklar daha etkili şekilde kullanılmaya başlanmaktadır.
 • Yaşadıkları toplumun geleceğini şekillendirmeye yardımcı olmak için istekli, toplumun meselelerini gerçek anlamda kavrayan liderler yetişmektedir.

Meridyen programı

 • Çalışanların yaşadıkları çevreyi daha iyi anlamalarını sağlar.
 • Böylelikle yaptıkları işin nasıl katma değer sağlayabileceğini görürler ve bunu görerek kendilerini gelistirirler.
 • Çalıştıkları şirketlere hayatı anlayan, güncel ve pratik çözümler sunabilirler.
 • Çok farklı bir sosyal bir ilişki ağına girerek şirketlerini tanıtırlar.
 • Program içinde yarattıkları değer ile topluma faydalı olduklarını hissederek motive olurlar ve bunu sağlayan işverenlerine bağlılıkları artar.
Hedef Kitle:

Özel Sektör : Genel Müdürler, Müdür Yardımcıları, Direktörler, Grup Müdürleri vb.

Kamu Kuruluşları : Belediye Başkanları /Yardımcıları, Büyükşehir Daire Başkanları/ Yardımcıları, Kaymakamlar, Vali Yardımcıları, Birim Müdürleri/ Yardımcıları vb.

Sivil Toplum Kuruluşları : Genel Müdürler/ Yardımcıları, Yönetim Kurulu Başkanları/ Yardımcıları, Birim Yöneticileri, İletişim ve Kurumsal İşbirliği Başkanları/ Yardımcıları vb.