Common Purpose Meridyen

Common Purpose Meridyen

Meridyen programı, kendi kurumlarında yetki sahibi yöneticilerin zaman ve ilgi farklılıklarını dikkate alarak özel olarak geliştirilmiş, esnek ve kişiselleştirilebilen bir "Yetkinin Ötesinde Liderlik" programıdır.

Meridyen Nedir?

Meridyen programı, Common Purpose'ın İstanbul için tasarladığı, katılımcıların zaman ve ilgi farklılıklarını dikkate alarak özel olarak geliştirdiği, kişiselleştirilebilen, esnek ve katılımcılarına yetkilerinin de ötesinde liderliği aşılayan sıradışı bir eğitim yolculuğudur.

Meridyen Programı, Common Purpose'ın 20 yıldır  geliştirmekte olduğu, etkisi ispatlanmış liderlik geliştirme tekniklerini kullanarak, sabit günlerini en aza indiren ve iş programlarının yoğunluğundan dolayı katılmayı taahhüt edemeyen liderlere seçenekler sunacak şekilde özel olarak hazırlanmış bir programdır.

Katılımcı Kurumlar
Ziyaret Edilen Kurumlar
Konuk Liderlerimiz

Alp Kural
Tacirler Yatırım, Genel Müdür Yardımcısı- Kurumsal Satış
"Farklılığı kabul etmek, beraberinde de farkındalığı teşvik ve takdir etmek gerek. Aydınlandım ve çok cesur insanlarla tanıştım. Teşekkürler."

Meridyen Programı Neden Sıradışıdır?

Eğitimler sabit bir mekan ya da sınıfta yapılmaz.Eğitimler, şehrin farklı mekanlarında gerçek liderlerle, hem mekanın hem de genel olarak toplumun gerçek problemleri ele alınarak deneyimsel olarak yapılır.

Ortak sorunlara yeni çözümler üretebilmek için sektörler arası (Özel, Kamu ve STK) bağlantıların kurulmasını ve güçlerin birleştirilmesini teşvik eder.

Yöneticilerin, yaşadıkları şehirleri ve toplumları ile ilgili gerçekler hakkında daha çok bilgiye ve farkındalığa ulaşmalarını sağlar.

Yöneticilere, toplumda daha aktif olabilmeleri için gerekli bilgiyi ve kaynakları vererek, kendi çalıştıkları kurumun ve çevrenin dışındaki alanlarda da etkili ve yetkili olmaya teşvik edip sorumluluk almalarını sağlar.

Yöneticilere, sorunun değil çözümün bir parçası olabilmek ve ortak ideallerde buluşabilmek için bir platform sunar.

Meridyen Programının Faydaları Nelerdir?

Başvur

Logo
Logo
Logo
Logo
Logo