Sınırları. zorlayan. Güçlü. Eşsiz.

Biz kimiz

Oyunun Kurallarını Değiştiriyoruz

İnsanları geliştirmek söz konusu olduğunda, gerçek deneyim ve yeni bakış açısının gücünün yerini hiçbir şey tutamaz. Birleştirici gücümüz, katılımcılarımızın çeşitlilik arz etmesini sağlamamıza olanak tanıyor. Geniş mezun ve destekçi ağımız sayesinde, içgörülerini cömertçe paylaşan farklı konuk konuşmacılarımız ve özel izinlerle gittiğimiz kurumlarda deneyimsel içerikli programlar organize ediyoruz.

Bize neden güvenebilirsiniz

3.8k

yerel ve küresel olarak sunulan programlar

200+

45 ülkede programların gerçekleştirildiği şehirler

20k

katilimci kuruluşlar

42k

yerel ve küresel olarak sunulan programlar

Yaklaşımımız

Bakış Açımızın ve Düşünce Tarzımızın Çeşitliliği

Gerçek hayattaki liderlik zorluklarına ve deneyimlerine dayanan, sağlıklı bir davranış ve düşünce değişikliği felsefesiyle yaklaşıyoruz her şeye. Bu deneyimleri kalıcı öğrenmeye dönüştürmek için üç temel liderlik ilkesini birleştiren ilgi çekici öğrenme deneyimleri tasarlıyoruz.

Kültürel Zeka

Farklı kültürler arasında anlayış, uyum ve etkileşim kurma yeteneği

Yetkinin Ötesinde Liderlik

Yetki ve kontrol alanı dışında da etkin olabilme yeteneği

Daha Geniş Bakış Açısı

Daha derin içgörülerden ve daha geniş ağlardan yararlanma yeteneği

Common Purpose Liderlik Modeli

Dönüştürücü liderlik modelimiz "İyi Liderler"in çoğalmasını sağlar. Sınırları aşarak etkin bir lider olması için ihtiyaç duyulan yetkinliklere odaklanır.

Nasıl? Liderlerin, liderlik yolculuklarında yollarını bulmalarına yardımcı olacak ve tüm iyi liderlerin oluşturduğu kendilerine has yol PUSULA'larını geliştirmelerine yardımcı olarak. Bu PUSULA'nın gösterdiği yönler neler?

Öğrenim Yolculuğu

Felsefemiz

Deneyimsel öğrenme bütün programlarımızın özünü oluşturmaktadır.

Programlarımız, gerçek hayattaki liderlik zorluklarını güvenli bir ortamda ele almak  için özenle oluşturulmuş bir mikro iklim yaratır. Oturumlarımızda  dönüştürücü bir değişim elde etmek için hedef amaçlı sohbetlerin yapılması sağlanır.

Katılımcıları konfor alanlarından çıkarıp farklı bir dünyanın içine sokarak, görmediklerini görmelerini, farklı insanlarla tanışmalarını ve yapmadıklarını yapmalarını sağlayarak aktif öğrenmeyi sağlıyoruz. Paradigmaları değiştirerek ezberleri bozuyoruz ve yeni bakış açılarının oluşmasını sağlıyoruz.

İnsanların nasıl düşündüğü, hissettiği ve hareket ettiği konusunda alışkanlık değişimine yol açan denenmiş ve test edilmiş beş adımı takip ediyoruz.

1
Deneyim

Öğrenmenin temeli ve itici gücü olan deneyimlerimizdir. Yeni deneyimlerle karşılaşmak, farklı liderlerle etkileşime girmek ve yeni ortamlara adım atmak öğrenme sürecimizi zenginleştirir.

2
Yansıtma

Deneyimden öğrendiklerimizi, kendimize yansıtmamız ve içselleştirmemizdir.

3
Dönüştürme

İçselleştirdiğimiz bilgilerden sonuçlar çıkarırız ve onları kendimize göre dönüştürürüz. Öğrendiğimiz yeni fikirler ve düşünce şekillerini kendi hayatımıza ve ortamımıza uygulama yollarını keşfederiz. Sonuç olarak öğrendiklerimizle kendi hayatımız arasında bağlantı kurarız.

4
Uygulama

Öğrendiklerimizi uygularız. Yeni davranışları alışkanlıklara dönüştürmek için kullanabilecek yeni liderlik davranışları geliştiririz.

5
Değerlendirme

Hedeflediğimiz sonuca ulaştık mı değerlendiririz. Katılımcıların program öncesinde, sırasında ve hatta sonrasında ilerlemelerini izlemelerine yardımcı olmak için gelişimlerini takip ederiz.

Süreç

Öğrenme Yolculuğu

Image
Image

Experiential learning is a core component of our programmes. 

Our programmes create a carefully constructed microclimate to explore real-life leadership challenges in a safe environment, often leading to the types of purpose-driven conversations needed to achieve transformative change.

We also focus on the importance of active learning by getting people out of their comfort zones and into the world, seeing things, meeting people, taking part, and taking advantage of processes that stimulate multiple neural connections in the brain and promote memory.

Dönüştürücü öğrenme deneyimlerimiz sizlere yardımcı olacak zihniyeti ve aşağıdaki becerileri sağlamayı amaçlamaktadır:

  • Değişen koşullara ve ortamlara uyum sağlama konusunda ÇEVİKLİK.
  • Diğer insanların hissettiklerine, düşündüklerine ve ihtiyaçlarına karşı EMPATİ. Olayları onların bakış açısından görmek.
  • Sınırlı karar verme yetkisiyle değişime liderlik etmede ETKİLİLİK.
  • Katiyetle katılmadıkları görüşler de dahil olmak üzere yeni fikirlere, olasılıklara ve bakış açılarına karşı AÇIKLIK.
  • Bilinçli, kararlı, inançlı ve dayanklı bir şekilde HEDEFLİ Liderlik
  • Davranışlarının ve bakış açıları ile durumları nasıl yorumladıkları ve nasıl tepki verdikleri konusunda FARKINDALIK.

Mindset

Zihniyet

İnsanların çevrelerindeki dünyayı nasıl gördüklerini, algıladıklarını ve değerlendirdiklerini daha iyi anlamalarına yardımcı olmak - davranışlarını ve bakış açılarını, durumları nasıl yorumlayacaklarını ve nasıl tepki vereceklerini belirleyen inançları ve düşünce biçimlerini geliştirmek.

Skillset

Yetenekler

İnsanların yeteneklerine, bilgi ve anlayışlarına ve başkaları üzerindeki etkilerine dayalı olarak mevcut ve arzu ettikleri davranış biçimlerini belirlemelerine yardımcı olmak.

Etki hikayeleri

Quote mark graphic
Eren Yıldırım
İnanç Önderi – Dede, Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür
"Farklılıklarımızı ortak bir paydada buluşturduğumuzda nasıl bir zenginlik üzerinde olduğumuzu hissettim. Samimiyet iyileştirir."
Yavuz Elkin
DenizBank İK Genel Müdür Yardımcısı
"Kurumum dışında (yetkinin ötesinde) bir dünya olduğunu ve bu tarafta etkin biçimde somut katkılar sağlanabileceğine inandım. Bu inanç hem bireysel hem de kurumumun sosyal alandaki etkinliğine olumlu yansıyacaktır."
Zeynep Kamışlı Sezer
Doğu Avrupa, Ortadoğu ve Kuzey Afrika İşe Alım Uygulamalarından Sorumlu Bölge Lideri, Adecco
"Farklılıkları anlamak ve bilinçli şekilde sosyal hayatta ve işte yönetmek her anlamda fayda getiriyor."
Sema Akça Oflas
Genel Müdür, UGETAM (İBB Uygulamalı Gaz ve Enerji Teknolojileri Araştırma Mühendislik)
"Hiç bilmediğim bir dünya ile tanıştım. Bir yöneticiden ziyade bir insan olmanın önemini bir kez daha hatırladım."