Amacımız

Yöneticileri mevcut iletişim ağlarının dışına çıkmaya cesaretlendirerek fark yaratan liderliği teşvik etmek

Daha eşitlikçi ve kapsayıcı bir dünyaya inanıyoruz.

Vizyonumuz

İyi liderliğin topluma da olumlu etki yaratacağına inanıyoruz. Daha eşitlikçi ve kapsayıcı bir dünyanın mümkün olduğunu düşünüyoruz.  Bu dünyada, insanlar iş yaşamında ve toplumda sosyal, kurumsal ve kültürel ayrımlara meydan okuyarak bilinçli bir şekilde yaşayabilmektedirler. Çeşitlilik ve farklılık gücüyle beraber ortak sorunlar üzerinde yeni düşüncelerin yolunu açmayı hedefleyen, yeni fikirlerin ortaya çıkması için yaratıcı düşünme teknikleri ve inovasyonu teşvik eden insanları hedefliyoruz.

Amacımız

Yöneticileri mevcut iletişim ağlarının dışına çıkmaya cesaretlendirerek fark yaratan liderliği teşvik etmek.

Misyonumuz

İş yerinde ve daha geniş toplumda kültürel, kurumsal ve sosyal sınırları aşabilen yöneticiler geliştirmeyi misyon edindik. İyi bir liderlikle sınırların aşılabileceğini ve sonucunda neler başarılabileceğini göstermek için büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.

Hikayemiz

Fikir

Temmuz 1988'de Common Purpose'un kurucusu Julia Middleton Sanayi Derneği'nde çalışıyordu. Oradayken, liderlik gelişimine farklı bir yaklaşım getiren bir Amerikan toplum liderliği programının ayrıntılarıyla karşılaştı. ABD programı, ekipler içinde yönetime odaklanmak yerine, farklı sektörlerden ve geçmişlerden gelen liderleri bir araya getirerek şehirleri hakkında bilgi edinmelerini ve birlikte daha iyi çalışmalarını sağlamıştır.

Bu fikri alıp Birleşik Krallık için geliştirmeye kararlı olan Julia, hemen ertesi gün istifa etti ve Common Purpose'un ilk finansmanını sağlamaya koyuldu.

Başından beri Common Purpose'un bağımsız ve herhangi bir fon sağlayıcı kuruluşa bağlı olmaması konusunda ısrarcıydı ve bu kararlılık, kamu ve özel sektörden çok çeşitli potansiyel fon sağlayıcılara karşı yaklaşımları belirledi.

Yolculuğumuz

Image

Altı ay içinde dört devlet dairesinden (İçişleri Bakanlığı, Çevre Bakanlığı, İstihdam Bakanlığı ve Ticaret ve Sanayi Bakanlığı), ayrıca Action for Cities, Coopers & Lybrand Deloitte (şimdi PwC), The Body Shop, Grand Metropolitan Plc (şimdi Diageo), British Petroleum Company plc, British Telecom, National Westminster Bank ve Wellcome Foundation’dan ilk finansmanı sağlamıştır.

Body Shop'tan Anita Roddick'i ilk Başkan olarak görevlendiren Common Purpose, 1989 sonbaharında Newcastle-upon-Tyne ve Coventry'de olmak üzere iki programla faaliyete geçti. Sonraki dokuz ay boyunca, her kentte sanat, suç önleme, yerel yönetim ve mali hizmetler gibi farklı sektörlerden 32 üst düzey lider, kentlerini daha iyi anlamak, birbirlerini daha iyi anlamak ve karşılaştıkları sorunlara yaratıcı çözümler bulmak için birlikte çalışma konusunda ortak bir kararlılık kazanmak için bir araya geldi.

Bu iki pilot programın ardından Birleşik Krallık şehirlerinde Common Purpose'a yönelik talep hızla arttı. Sadece dört yıl sonra, 1994 yılına gelindiğinde, 31 farklı yerde 1.200 lider için programlar düzenliyorduk. Ve mezunlar topluluğumuz şimdiden 3.000'den fazla kişiye ulaşmıştı.

Diğer ülkelerde Common Purpose'a yönelik artan talebi karşılamak için Birleşik Krallık dışındaki şehirlerde de programlar sunmaya başladık. 1996 ve 2006 yılları arasında İrlanda, İsveç, Almanya, Güney Afrika ve Hollanda'da çalıştık. Birkaç yıl sonra Hong Kong, Hindistan, Türkiye, Libya, Fransa ve Gana'yı da ekledik.

Ardından, küresel sorunların üstesinden gelmek için farklı ülkelerden liderleri bir araya getiren programlar geldi. 2010 yılında, Hindistan ve Birleşik Krallık'tan liderler arasında anlayış ve etkileşimi teşvik etmek amacıyla küresel programlarımızın ilki olan - Dishaa - programını başlattık. Liderleri küresel bağlamda bir araya getiren diğer programlar da bunu hızla takip etti. 2012 yılında, Commonwealth'in dört bir yanından üst düzey liderleri bir araya getiren CSCLeaders programını başlattık.

Başlangıçta, programlarımız yalnızca üst düzey liderlere yönelikti: kuruluşlarında ve şehirlerinde olumlu değişim gerçekleştirmek için iyi konumlanmış yerleşik karar veren liderlere. Ancak kısa bir süre sonra Common Purpose programlarının yaşamın diğer aşamalarıyla da ilgili olabileceği anlaşıldı.

Üst düzey liderlere yönelik amiral gemisi programımızın yükselen liderler için de aynı derecede değerli olduğunu fark ettik: üst düzey yönetim sorumluluğuna doğru yükselirken daha etkili ve başarılı olmak için daha geniş bir bakış açısı geliştirmeye ihtiyaç duyan kariyerinin başındaki liderlere. Bu nedenle üst düzey liderlerle çalışmalarımızı sürdürmek için Meridian programını ve yükselen liderler için benzer bir program olan Navigator programını oluşturduk.

1995 yılında gençlere yönelik ilk programımızı yürüttük: Your Turn. 14-16 yaş grubundaki gençleri hedefleyen program, gençlerin şehirlerindeki sorunları daha iyi anlamalarını ve böylece hem okulda hem de sonrasında toplumlarına katkıda bulunmak için bilgi ve ilham sahibi olmalarını sağladı.

2004 yılında, okul çağındaki katılımcılarla yürüttüğümüz çalışmalarımızı üniversite öğrencilerini de kapsayacak şekilde genişlettik. Üniversitelerin, öğrencilerin yaşadıkları ve eğitim gördükleri şehri asla tam olarak kavrayamadıkları yerler olduğunu, genellikle topluluklar içinde topluluklar olarak hareket ettiğini gördük. Frontrunner programımız (o zamanki adıyla YourTurn Residential) o zamandan beri binlerce öğrencinin liderlik ve şehirleri hakkında daha iyi bir anlayış kazanmasına tanık oldu.

2011 yılında Frontrunner for Disabled Students programımızı başlatarak bu çalışmamızı engelli öğrencileri de kapsayacak şekilde genişlettik. Şu ana kadar Birleşik Krallık yaklaşık 100 üniversite öğrencisini programa gönderdi.

2012 yılında, sınırları aşan liderlere yönelik küresel programlarımızın benzersiz etkisini gördük. O dönemde dört milyon öğrencinin eğitim almak için seyahat ettiği düşünüldüğünde, farklı kültürlerden öğrencilerin birbirlerinden öğrenmeleri için mükemmel bir fırsat olduğunu düşündük.

Bu nedenle, Johannesburg'daki Witwatersrand Üniversitesi ile yakın işbirliği içinde çalışarak, öğrencilere giderek küreselleşen bir ortamda liderlik edebilmeleri için ihtiyaç duyacakları beceri ve deneyimi kazandırmak üzere dört günlük programlar olan Global Leader Experiences’i oluşturduk. Bu programı ve öğrenci programlarımızın diğer çeşitlerini şu anda dünya çapında 50'den fazla şehirde yürütüyoruz.

2018 yılında, dijital programlara olan talebi öngördük ve bir sosyal öğrenme platformu olan FutureLearn ile bir ortaklık kurarak Kültürel Zeka üzerine ilk tamamen dijital programımızı oluşturduk ve sadece ilk yılında 50.000'den fazla nesiller arası küresel öğreniciye ulaştık. 

2020 yılında, miraslarının ne olacağına dair net bir vizyona sahip bağlantılı bir liderler kuşağı olabilmeleri için dünyanın dört bir yanındaki gençlere yatırım yapan Common Purpose'un küresel bir kampanyası olan Legacy programlarımızı oluşturarak gelecek nesille olan çalışmalarımızı genişlettik.

2021 yılına gelindiğinde, iklim değişikliği acil durumuna olan dizginlenemez bağlılığımız nedeniyle, çevresel zorluklarımız üzerinde çalışan insanlar için Sky Blue (öğle vakti bulutsuz gökyüzünün rengi) adlı yeni bir çevrimiçi liderlik programı geliştirdik. Programlar onlara bu alanda ve ötesinde etkilerini artırmak için sınır ötesi liderlik becerileri ve daha geniş ağlar ve meslektaşlarıyla deneyim, fikir ve strateji alışverişine olanak tanıyan bir uygulama topluluğu sağlar.

Açık programlarımızın yanı sıra, özel, kamu ve kâr amacı gütmeyen sektörlere ve farklı yaş gruplarına yönelik programları özelleştirmekten her zaman mutluluk duyduk.

American Express Foundation, Tata Steel, DP World ve National Health Service (NHS) gibi birçok kurum için özel Common Purpose programları oluşturduk ve yürüttük.

Bugün

Common Purpose programları şu anda altı kıtada 100'den fazla şehirde her yaştan lidere hitap etmektedir. Sadece bu yıl 5.000 katılımcı, şu anda 115.000'i aşan mezun topluluğumuza katılacak. Büyümeye devam ediyoruz ve her zaman hem programlarımızı hem de ufkumuzu genişletmek istiyoruz.