Fark Yaratan Liderliğe Teşvik

Ortak İdealler Derneği / Common Purpose Türkiye, kendi dünyalarında ve çevrelerindeki dünyada fark yaratmak isteyen bireyler ve kuruluşlar için dönüştürücü öğrenme deneyimleri sunar.

Biz Kimiz

30+

Yıldır etkin

20 Bin+

Kurum ile iş bilirliği

124 Bin+

mezun

9 Bin

Katılımcı (2022)

Daha fazla bilgi edinin

Amacımız

Bizi neyin motive ettiğini keşfedin

Global Ekip

Ortak İdealler Derneği’nin Farkı

Dönüşüm liderliği burada başlıyor

Türkiye Ekibi

Değişim yaratanlarla tanışın

Yaklaşımımız

En iyi öğrenme yolu deneyimle edinilen bilgilerle ve kazanılan yeni bakış açıları ile olur. Bu düşünceyle katılımcılarımıza zorlayıcı, şaşırtıcı ve etkili liderlik deneyimleri yaşatmayı hedefliyoruz. Programlarımız kurumunda ve toplumda fark yaratmak isteyen her yaştan kişiye yüzyüze ve/veya çevrimiçi olarak uygulanabilmektedir. İstanbul'un yanı sıra Bangalor, Berlin, Şikago, Dublin, Hong Kong, Johannesburg, Londra, Melbourne ve Singapur gibi şehirlerde de faaliyet gösteren global bir liderlik hareketiyiz. Programlarımıza katılan herkese ülkemiz ve toplumumuz için ortak ideallere ulaşabilmeleri için gerekli olan zihniyeti, becerileri ve ilhamı veriyoruz.

Ortak İdealler Derneği/ Common Purpose Türkiye, bağımsız bir sivil toplum kuruluşudur. Derneğimiz amaç olarak uluslararası bir oluşumun parçası olmakla birlikte bir şube değildir, her açıdan bağımsız bir yapıda yönetilen bir kurumdur.

Uluslararası kabul görmüş "Chatham House Kuralı", özgür tartışmaya yardımcı olmak üzere tüm programlarda uygulanmaktadır. Mümkün olan en geniş sektör, alan, inanç ve sosyal grup çeşitliliğinden yararlanıyoruz. Kurumları  veya bireyleri ancak kasıtlı olarak şiddet kullanımını teşvik etmeleri, ifade özgürlüğüne karşı çıkmaları veya ırk, etnik köken, din, cinsiyet kimliği, cinsel yönelim ve zihinsel veya fiziksel engellilik temelinde nefreti kışkırtmaları halinde aramıza kabul etmeyiz.

Değerlerimiz

Common Purpose’ın global değerlerini ekibimizin sergilediği davranışlar ve kendi aramızda oluşturduğumuz kurumsal kültür üzerinden direkt olarak görebilirsiniz.

Sınırları Zorlarız

Her zaman meraklıyız, mevcut normal kabul edilenleri sorgularız, cesur ve korkusuzca fikrimizi ortaya koyarız. Hedefle ilerleyerek hep daha iyisini yapmak ve daha iyisi olmak için çalışırız.

Köprüler Kurarız

Her şeyden önce kendi içimizde farklı ve eşitlikçi insanlarız. Farklı iletişim ağlarımız sayesinde farklılıkları bir araya getirme ve farklı kesimlerin iş birliği yapmalarını sağlama konusunda en iyisiyiz. Bu köprü kurma becerimiz sayesinde liderlerin çalışma şekillerini farklılaştırabiliyoruz.

Değişim Yaratırız

Eşitlikçi etki ve sürdürülebilir değerlerin oluşmasına destek olacak kişi, kurum ve toplumların oluşması için katalizör gibi hiç durmadan çeviklikle çalışırız. Herkesin kendisi olarak kalması ve aynı zamanda beraber hareket etmesi için çaba sarf ederiz.

Büyük Hayaller Kurarız

Her zaman büyük fikirlerimiz vardır ama daima ayaklarımız yere basarken aynı zamanda gözlerimiz yıldızlarda ve ufuklardadır. Hayallerimizi geleceğe doğru yürüyerek ve yolda yürürken zor olan konuları sadeleştirmeye çalışarak geliştiririz.

Bizi bul

Common Purpose Türkiye'de

Program Detayları için bize ulaşabilirsiniz.

Ortak İdealler Derneği’nin Farkı

Dönüşüm liderliği burada başlıyor

Birlikte çalıştıklarımız

Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Quote mark graphic
Amber Bartlett
Manager for Student Experience and Educational Projects, Universitas 21
"Ekip, çalıştıkları kuruluşun muhteşem ahlakını sergilediği için Common Purpose ile tekrar çalışmakta tereddüt etmem - karşılaştıkları zorluklara rağmen dünyayı daha iyi, daha bağlantılı bir yer haline getirmek için öğrencilere benzersiz ve hayat değiştiren küresel bir fırsat sunmak için yukarıda ve öteye gitmek."
André Hoffmann
Former President, MAVA Fondation pour la Nature
"Her kuşaktan katılımcının Common Purpose ile yaşadıkları deneyimi ne kadar derin bulduklarını anlatamam - etkisi bireysel düzeyin çok ötesine geçti, tüm kuruluşları dönüştürdü ve sahadaki koruma etkisini artırdı. Daha fazlasını umut edemezdik."
Ulrike Otto
Former Head of Professional Skills & Transition, Deutsche Lufthansa AG
"Lufthansa büyük ölçekli bir dönüşümden geçiyordu ve davranış değişikliklerini başlatmak için bakış açılarının değişmesi çok önemliydi. Common Purpose, çeşitli bakış açılarını bir araya getirme ve deneyimsel öğrenme faaliyetleri düzenleme konusunda deneyimli bir ortak olarak seçildi. Tüm katılımcılar programın profesyonel ve kişisel yaşamları üzerinde derin ve uzun süreli bir etkisi olduğunu belirtmiştir."

Common Purpose

Common Purpose, 1989 yılında kar amacı gütmeyen bir kurum olarak kurulmuştur. UK Charity Commission'a 1023384 numarayla kayıtlıdır.

Common Purpose’ın amaçları, yönetim belgesinde şu şekilde tanımlanmıştır: 

“kamu yararı için eğitimin ilerletilmesi ve özellikle, yukarıda belirtilenlerin genelliğine halel getirmeksizin, geniş bir coğrafi, siyasi, etnik, kurumsal, sosyal ve ekonomik geçmiş yelpazesinden gelen insanları, Birleşik Krallık'ta ve başka yerlerde sivil ve sosyal farkındalık ve sorumluluğa özel vurgu yaparak anayasal, sivil, ekonomik ve sosyal çalışmalar konusunda eğitmek”. 

Birleşik Krallık Yardım Komisyonu web sitesindeki Hayır Kurumları Siciline girişimizi görüntüleyebilirsiniz.