Common Purpose
Önde Koşanlar
Istanbul

Kariyerlerinin başındaki genç liderler için özel olarak hazırlanmış bir Ortak İdealler Derneği Programı.

Önde Koşanlar programının amacı genç yöneticileri etkin liderler olarak hazırlamak ve toplumun başarılı ve tutkulu liderleri olabilmelerine yardımcı olmaktır.

Susan Barn, Londra

“Bu eğitim benim başkalarına karşı bakış açımı çok büyük ölçüde değiştirdi. Artık yeni insanlarla tanışmaya daha fazla istekliyim. Farklı tarzlarda ve düşüncelerde olan kişilerle  işbirliği yapmaya hevesliyim."

Neden Önde Koşanlar?

  • Özellikle genç liderlerin eğitim ya da iş hayatlarına dair planlar yaparken daha yüksek hedefler belirlemelerine yardımcı olur.
  • Gençler programda birbirlerinden ne kadar farklı düşünebildiklerini öğrenip paylaşımlarda ve tartışmalarda bulunurlar ve çeşitliliğin bir zayıflık olmaktan ziyade, yöneticiliğin temel güçlü yönlerinden biri olduğunu görürler.

Katılımcılar

  • Sadece karşılaştıkları yeni sektör, farklı geçmiş ve birikimlerdeki liderlerden değil, aynı zamanda grup içerisindeki arkadaşlarından da yeni bilgiler öğrenirler. Birlikte öğrenirler ve liderlikle ilgili ikilemler üzerinde birlikte çalışıp karşılıklı önyargılarını sorgularlar.
  • Çeşitli kurumları ziyaret eder ve farklı alandan liderlerle görüşürler. Yapılan ziyaretler sayesinde katılımcılar farklı organizasyonlar içerisindeki ortamı, liderlerin karşı karşıya oldukları zorlukları, güç ve nüfuz dengelerini daha açık bir şekilde kavrarlar.
  • Sivil toplumu etkileyen önemli kararları veren vetoplumu etkilemiş  üst düzey liderleri (şirket yöneticileri, sivil toplum kuruluşlarından liderleri ve kamu sektöründeki üst düzey yöneticiler) dinleme ve onlarla tanışma fırsatı bulurlar.

Program Sonundaki Hedef

  • İş dünyasında ve sivil toplumda etkin bir lider olabilmeleri için gerekli beceri ve kişisel farkındalıklarını geliştirmiş olacaklar ve onlara bunu sağlayacak vizyon, beceri ve güven verilmiş olacak.
  • İş dünyasında ve sivil toplumda -çok farklı şekillerde- karmaşık değişim süreçlerine liderlik eden deneyimli liderlerden görüş ve ilham alma imkanı bulmuş olacaklar.  
  • Farklı geçmişlere, ilgi alanlarına ve deneyimlere sahip diğer katılımcılarla bilgi paylaşımında bulunma ve arkadaşlıklar kurma imkanı bulacaklar.
  • İstanbul'da gücün nasıl işlediği ve değişimin nasıl getirildiği hakkında daha fazla bilgi kazanacaklar.
  • Gerçek yaşamdan örnekler ve  deneyimler ile  sosyal sorumluluk konusunda ilham alacaklardır.