Common Purpose
Empatrophy
Istanbul

Daha Güçlü Bir Yönetici Takımı İçin Common Purpose Türkiye Tarafından Özel Tasarlanan “Empatrophy” Eğitim Programı.

Empatrophy Program Tanımı

  • Yöneticilerin kendileriyle ilgili farkındalıklarını arttırırken aralarındaki kişisel ilişkileri detaylı biçimde analiz ettiği 1 veya 2 günlük etkili ve yoğun bir farkındalık programı.
  • Yapıcı eleştiri, empati kurma, dürüstlük ve güven oluşturma üzerine gerçekleştirilen aktiviteler.
  • Yoğunlaştırılmış “Yetkinin Ötesinde Liderlik” ve sosyal içerikli deneyimler.

Program Sonundaki Hedef

  • Yöneticilerin takım arkadaşları ile birlikte iş içerisinde olduğu gibi iş dışında da müzakere etme, empati kurma ve birbirlerini dinleme deneyimini geliştirmek,
  • Derinlemesine ilişkiler kurarak ahenkli çalışma ilişkisini geliştirmek ve resmi iş arkadaşlığından sosyal yaşam arkadaşlığına geçiş yapmak,
  • Yöneticileri konfor alanlarından çıkararak kendi etkinlik sınırlarını zorlamalarını sağlamak,
  • Yönetim takımının birbirlerine açık ve samimi geri bildirimler vermelerini sağlayarak grup  içindeki güveni arttırmak ve ilişkileri sağlamlaştırmak.    
  • Katılımcılara yetkilerinin olmadığı konularda da liderlik yapma fikrini benimsetmek ve sosyal sorumluluk duygusunu da aşılamak.