Turkiye

Hakkımızda

Toplumun temel taşlarını oluşturan Kamu, STK ve Özel Sektör yöneticilerini bir araya getiren ilk ve tek platformdur. Onlara yetkiden bağımsız şekilde hem kurumlarında hem de toplumda problemleri çözme ve değişim yaratma konusunda daha etkin olabileceklerini gösterir.

İngiltere, Almanya, Macaristan, İrlanda, Güney Afrika, İsveç, Hollanda ,Fransa, Hindistan ve Gana 'dan sonra Türkiye de 2008 yılında Common Purpose ailesine katılmıştır! Common Purpose Türkiye'deki faaliyetlerini İstanbul'da kurulan Ortak İdealler Derneği adı altında yürütmektedir.

Common Purpose toplumun değişik katmanlarından ve farklı geçmişlerden gelen, liderlik yolunda ilerlemekte olan bireyleri, liderlik vasıflarını daha da geliştirerek, yaşadıkları toplumda ve şehirde fark yaratmakta önderlik yapmaları için bir araya getiren ve kar amacı gütmeyen uluslararası bir dernektir.Common Purpose 1989 yılından beri faaliyet göstermektedir.

Common Purpose, bir şehri ya da ülkeyi oluşturan toplumun her kesimini temsil eden kişilerin liderlik yetkinliklerini ortaya çıkarmalarını teşvik ederek bu liderlerin o şehrin ya da ülkenin yaşam kalitesini arttırabilecek değişimi başlatabileceklerine inanarak kurulmuştur.

Common Purpose, toplumdaki liderlerin vizyon, karar verme yeteneği ve etki alanlarını arttırarak toplumun geliştirilmesi ve faaliyetlerinin iyileştirilmesini hedeflemektedir.

Common Purpose her yaş grubundan, geçmişten ve sektörden yöneticilere uygun programlar organize eder. Tüm programlarımız, liderlere hem iş hayatında hem de bir vatandaş olarak Yetkilerinin Ötesinde Liderlik yapmayı geliştirmeleri için yardımcı olur.Yetkinin Ötesinde Liderlik yapan insanlar kendi çevrelerinin ve yetki alanlarının dışında da değişim yaratabilirler. Bizim katılımcılarımız sadece eğitim odalarında oturup soyut olarak yönetici problemleri üzerine çalışmalar yapmaz ya da vaka analizleri ile uğraşmazlar.Kendi toplumlarının içine girer ve gerçek sorunların üstesinden gerçek kişilerle gelmeye çalışırlar.

Common Purpose olarak inanıyoruz ki:

 • Çözülmeye en fazla ihtiyacı olan problemler sınırların zorlanması ile ortaya çıkanlardır. Bunları çözmenin yolu da aynı şekilde birbirimizin sınırlarını geçerek, olaylara farklı açılardan bakmak ve kendi sınırlarımızı da aynı zamanda genişletmektir.
 • Liderler ufuklarını ve iletişim ağlarını genişlettiklerinde daha etkili olurlar.
 • Etkili değişim kendiliğinden oluşmaz: liderlerin bunun gerçekleşmesi için bir çaba sarf etmeleri gerekir.

İşte bu sebepten dolayı "Yetkinin Ötesinde Liderlik" eğitim programları düzenliyoruz. Etkinliklerimizin farklı olmasının sebepleri:

 • Kamu, Özel sektör ve STK'lardaki normal şartlarda bir araya gelmesi çok kolay olmayan yöneticileri bir araya getirmesi,
 • Sınıf içerisinde değil, İstanbul'un farklı mekanlarında yapılması,
 • Katılımcıların önemli pozisyonlardaki liderlerin bakış açılarını keşfetmelerini sağlaması,
 • İnteraktif bir yapıya sahip olması,
 • Farklı sektörlerden gelen benzer düzeylerdeki liderler ile fikir alışverişi yapma imkanı vermesi,
 • Katılımcıları alışık olmadıkları ortamlara sokması ve onları beklenmedik konulara dahil etmesi,
 • Çeşitliliğe çok değer vermesi,
 • Ve sorunlara sahip çıkmak, çözümü geliştirmek ve hayata geçirmek için yetkilendirmeden liderliğe teşvik etmesidir.

Vizyonumuz

Vizyon

Her demokraside görünmeyen, açık bir alan vardır. Bu alan, vatandaş ile devletin arasında yer almaktadır ve her bireyin yüzleştiği acil sorumluluklar ile devletin kurumsal sorumlulukları arasındadır. Politik bir alandır ama parti politikası değil, insanların bir araya gelip, bütünün iyiliği için hareket ettiği bir yerdir. Üstelik toplumun her sektöründen herkese açıktır. 

Sağlıksız bir demokraside bu alan boştur. İnsanlar oy haklarını kullanırlar ama bunun dışında tüm kararları seçtikleri hükümetlere bırakırlar. Kendi özel hayatlarında aktif olmalarına rağmen, etraflarındaki topluma karşı pasiftirler.

Sağlıklı bir demokraside bu alan doludur. Bireylerle, işletmelerle, toplum örgütleriyle ve siyasi gruplarla bütünleşmiştir. Enerji ve girişimci aktivite ile canlıdır. İnsanlar, kuruluşları ve gücü elinde tutanları sorumlu tutarlar. Onlara karşı çıkar ve öneride bulunurlar. Seçimlerin kısa dönemli baskılarından uzak, uzun dönemli düşünerek toplumun bütününe fayda sağlamak için birlikte hareket edebilirler.

Biz Common Purpose olarak, bu alanın önemine inanıyoruz. Bize göre demokrasinin gerçek anlamı budur. Pasif degil, aktif olan. Sadece seçimden seçime degil, her gün böyle düşünen. Sadece seçtiğimiz insanların liderliği ile değil, toplumun her kesiminden liderleri de dahil etmektir.

Amaç

Amacımız bu alanı olabildiğince çok kişiyle doldurmak - ve bu kişilere etkili olabilmeleri için gereken bilgiyi, ilhamı ve bağlantıları vermektir. Her tür insanı bu alana girmeye cesaretlendirmek ve bu alandan her tür girişimin çıktığını görmektir. Telaşlı kalabalığın içersinde yeni liderler keşfetmek ve yalnız olduğunu düşünen seslere tek başlarına olmadıklarını göstermektir.

Biz, yetki alanlarının ötesinde, direkt kontrol çemberlerinin dışında da, organizasyonlar kadar ağları da yönetebilen liderler yetiştiriyoruz : bilinen yöntemlerle güven temin edemedikleri zaman bile değişim yaratabilen, daha geniş bakış açıları bulundurabilen ve farklı insan gruplarıyla bağlantı kurup, farklı dünyaları uzlaştırırken kendine güvenen liderler.

Böylece toplumdaki ayrılıkları dengeleyebileceklerine ve toplulukların bir arada daha verimli çalışmasını sağlayabileceklerine inanıyoruz. Bu liderler kısıtlı kaynakları bir araya getirip kullanmakta daha iyi olacak ve her ne kadar nadiren büyük hareketler yaratsalar da, değişime yol açan küçük hareketlerin birikimini ortaya koyacaklardır.

Kimlik

Kimlik

Bir çok ülkede ortak bir eğitim tecrübesi yarattığımız için, Common Purpose olarak bağımsız ve tarafsız kalıyoruz. Her zaman dengeli hareket ederiz ve hiçbir gruba karşı geçmişten gelen bir bağlılığımız yoktur. Bağımsızlığımız yönetim şeklimize, finanslarımıza, ortaklıklarımıza, hareketlerimize ve müfredatımıza yansımaktadır.

Bütün programlar Chatham House Kuralı'na saygılıdır. Common Purpose aktivitelerinin kaliteli, teşvik edici, hayal gücünü kullandıran ve eğlenceli olmasını sağlamak için profesyonel takımlar yaratıcı ve yenilikci çalışmalar yaparlar. Mümkün olduğu kadar farklı tür sektöre, alana, inanca ve sosyal gruba yaklaşırız. Bir kurumu veya bireyi dışlamamıza yol açan tek sebep kurum veya kişilerin bilinçli olarak şiddet kullanımını teşvik etmeleri, ırk veya din sebepli nefreti kışkırtmaları veya demokrasiyi zayıflatmak için çalışmaları olabilir. Kendi kendimizi finanse etmeye çalışırız. Ancak maddi olanaksızlıktan ötürü ödeme tedarik edilememesi aktivitelere katılımda engel oluşturmasın diye de çok çaba harcarız.

Common Purpose çalışanları kaliteli hizmet vererek, risk alarak, başarılar sağlayarak, içinde yaşadığı topluma uyum sağlayarak, değişen zamana, mekana ve şartlara adapte olarak kendileri de birer lider olarak davranmaktadırlar. Common Purpose çalışanları nadiren vazgeçerler.