Şirket Ortağı (Gümrük ve Dış Ticaret), KPMG Türkiye

Murat Palaoğlu

Yönetim Kurulu Genel Sekreteri, Ortak İdealler Derneği

Murat Palaoğlu, Gümrük ve Dış Ticaret Bölüm Başkanı olarak, otomotiv, elektronik ve tekstil gibi çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren şirketlerin gümrük ve ticaret uygulamaları üzerinde yoğunlaşmaktadır. Önceki mesleği sırasında Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Başmüfettişi olarak dış ticaret alanında faaliyet gösteren şirketleri ve gümrük müşavirlerini denetlemiş, dış ticaretle ilgili her türlü davayı araştırmış ve görevi ile ilgili olarak Gümrük İdaresini temsilen AB birimleri dâhil birçok yabancı heyetle toplantılara katılmıştır. İhracat ve ithalat kontrolleri de dâhil olmak üzere gümrük idaresi ve uygulamalarını denetlemiştir.

2012 yılında KPMG Türkiye’ye Gümrük ve Dış Ticaret Bölüm Başkanı olarak katıldıktan sonra, çeşitli çok uluslu şirketlere dış ticaret ve gümrük uygulamaları konusunda danışmanlık hizmeti vermektedir.

Lisans öğrenimini Ankara Üniversitesi Siyaset Bilimleri Fakültesinde tamamlayan Murat Palaoğlu, ardından Boston Üniversitesi’nde Yönetim Bilimlerinde Finansal Ekonomi ve Çokuluslu Ticaret konulu iki ana dalda yüksek lisansını tamamlamıştır. İstanbul Üniversitesi (dış ticaret) ve Boston Üniversitesi'nde (finans ve uluslararası ticaret) çeşitli dersler vermekte ve sektör çalışanlarını eğitmektedir. Ayrıca İstanbul Ticaret Üniversitesi’nde Uluslararası Ticaret Hukuku üzerinde doktora eğitimine devam etmektedir.