Genel Müdür, Common Purpose Türkiye/Ortak İdealler Derneği

Ayşegül Yücel Gürerk

Ayşegül Yücel Gürerk ilk öğretim yıllarını Kentucky ABD’de tamamladıktan sonra 1985 yılında TED Ankara Koleji’nden mezun oldu. Daha sonra ODTÜ Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği bölümünü 1989 yılında tamamladı.  1996 yılına kadar Bilkent Üniversitesi Yabancı Diller Bölümünde Öğretim Görevlisi olarak çalıştı ve bu süre içerisinde Cambridge Üniversitesi’nden  “İleri Düzey İngilizce Öğretmenliği”  ve Warrick Üniversitesi’nden İngiliz Kültürü ve Tarihi Diplomalarını  aldı. 1998 yılında New York ‘daki Pace Üniversitesi’nde Yüksek Lisansını Eğitim Yöneticiliği üzerine  tamamladı ve 1998-2000 yıllarında Bilgi Üniversitesi’nde İletişim Becerileri derslerini yönetti.2000-2007 yılları arasında British Council ‘da önce İstanbul Eğitim Müdürlüğü, daha  sonra Türkiye’den sorumlu Sınav Hizmetleri Müdürü olarak görev yaptı. Bu süre içinde çeşitli uluslararası kurumlardan Yöneticilik Gelişimi,  Pazarlama Müdürlüğü ve Organizasyonlar Yönetimi sertifikaları aldı.Uluslararası konferanslarda İngilizce eğitimi ve karşılaştırmalı kültürel çalışmalar üzerine yaptığı çalışmaların sunumlarını da yapan Ayşegül Yücel Gürerk aynı zamanda Cambridge Üniversitesi IELTS sınavının resmi sözlü ve yazılı değerlendirme yetkilisi de oldu.

2007 yılında uluslararası Common Purpose ile  tanıştı ve bu liderlik hareketini  Türkiye’ye getirmek için çalışmalara başladı. 2008 yılında Ortak İdealler Derneği’nin kurulmasını sağlayarak Common Purpose Türkiye Genel Müdürü görevini üstlendi. Ortak İdealler Derneği, özel sektör, kamu ve sivil toplum kuruluşlarında yöneticilik yapan ve farklı disiplinlerden gelen profesyonellere “Yetkinin Ötesinde Liderlik” konseptini benimsetmek için Meridyen adında liderlik gelişim programları organize eden bir kurumdur. Yöneticiler her konuda farklı olsalar bile ortak hareket edebilecekleri konular olduğunu ve güçlerini birleştirerek bulundukları ortamda fark yaratabileceklerini Meridyen programında uygulamalı olarak görürler.

Ayşegül Gürerk aynı zamanda Linkage Türkiye‘nin yurt içi ve yurt dışı eğitimlerinde danışmanlık yapmaktadır.